telmanyi

SKEJTEN ...ET STYKKE DANSK URNATUR


Anne Marie Frederikke Telmanyi født Nielsen,datter af så store kunstnerpersonligheder som komponisten Carl Nielsen og billedhuggeren Anne Marie Carl-Nielsen, født Brodersen.


Hendes barndomshjem var legatboligen i Frederiksholms Kanal. Legatboligen dannede rammen om et kunstnermiljø, hvor mange af tidens store kulturpersonligheder havde deres gang. Hun har ligeledes skrevet nogle bøger om sin tid her og sin familie.


Allerede som 16-årig blev hun i 1909 elev på Det Kongelige Danske Kunstakademi og gik der et år, før hun blev sendt på kostskole i England. Da hun vendte hjem, genoptog hun sin kunstneriske uddannelse ved Kunstakademiet i 1912, hvorfra hun tog afgang 1916. Hun blev viet den 7. februar 1918 med violinvirtuosen Emil Telmányi fra Arad i Rumænien. Han var søn af lektor Emil Telmányi og Elvira Kövér de Réthàt. Hendes nye ægtemand havde gennem årene fremført flere af Carl Nielsens kompositioner, og de to rejste sammen rundt i Europa på hans koncertrejser. Herfra stammer flere af hendes landskabsbilleder. I 1925-26 uddannede hun sig yderligere i Paris på Académie Moderne hos O. Friesz og F. Léger. I 1936 opløstes Anne Marie Telmanyis ægteskab, og hun flyttede ind til moderen i legatboligen og boede her, indtil dennes død i 1945. I sin gamle kammerat fra Akademiet Else Vogel-Sørensen fandt hun en veninde for livet, og de udstillede gentagne gange sammen op gennem de næste årtier.


Det er ikke lykkedes mig at finde noget om hendes tilknytning til Skejten for slet ikke at tale om malerier eller tegninger. Af hjemmesiden til Fuglsang Herregård fremgår der imidlertid at hun har haft sit eget værelse i slottet og der omtales at hun sammen med sin far, Carl Nielsen, besøgte koncerterne her. Deri ligger, at hun har været på Fuglsang flere gange                            og så skulle det da være mærkeligt, at hun ikke kendte noget til Skejten.  I perioden mellem sin afgang fra kunstakademiet og sit giftermål sørgede Bodil de Neergaard over broderens død og grundlagde i mindet til ham Danmarks første frivillige fredning, nemlig Skejten. Det kan Anne Marie Nielsen ikke have undgået at være vidende om.

Hans Duggen. 2015.


Anne Marie Telmanyi 1893-1983

Anne Marie Telmanyis

værelse, som det er bevaret

på Fuglsang.

Anne Marie Telmanyi på side ældre dage.
genoprettet 2015. Copyright Skejten.  Webmaster: Hans Duggen