florafauna

SKEJTEN ...ET STYKKE DANSK URNATUR

FLORA OG FAUNA

Den gule engmyre, Lasius flavus, er Skejtens mest fremtrædende "indbyggere", selv dér hvor der er konstant fare for oversvømmelser finder man de karakteriske, bløde tuer. Man ser aldrig myrerne fordi de tilbringer hele deres tilværelse under jorden.

Tuerne er større end muldvarpenes skud og tæt bevoksede med græs og andre planter, de er seje men bløde at træde på og de består af opgravet jord fra myrernes gangsystemer og der er mange gangsystemer under sådan en tue. Mod nord vil der ofte være åbninger fra gangene, som er med til at ventilere tuen. Den spiller med sit mikroklima også en større rolle for andre dyr. Den varme sydside er specielt velegnet for den lille pansermide, som her har en formeringsperiode, der er hele 2 måneder længere end andre steder.

Ellers finder vi ofte de to markgræshopper, Chorthippus brunneus og Chortippus parallelus her, hvor de gerne lægger deres æg i den løse jord. Store tuer kan få en betydelig alder og kan indeholde op til 25.000 arbejdermyrer.

Den gule engmyre er en rigtig durkdreven rad, for gangene spreder sig langt ud over tuens område og her holder den husdyr! I specielt lavede kamre mellem græs- og planterødder har myren anbragt flere arter af bladlus, disse har sukkerholdige ekskrementer som er den gule engmyres vigtigste næring. Ikke nok med det, om efteråret samler engmyren bladlusenes æg sammen i specielle redekasser til overvintring, således at de har en ny generation bladlus klar, når foråret vender tilbage.

Tuer af gul engmyre.

 

Foto herover: Helge Kragh

Foto t.h.: Hans Duggen

FUGLSANG KUNSTMUSEUM:

Johannes Wilhjelm –

- fra Italien til Skagen

12. oktober 2018 – 6. januar 2019

 

I anledning af 150-året for maleren Johannes Wilhjelms (1868-1938) fødsel stiller Fuglsang Kunstmuseum skarpt på den berejste kunstners liv og virke med udstilling, bog og aktiviteter.

Han, som i sin samtid var en del af det etablerede danske kunstliv med hædersbevisninger og poster i institutionelt regi, voksede op på landet nær Nakskov, men forfulgte en kunstnerkarriere i København. Her gik han på kunstakademiet et par år og siden på Kunstnernes Studieskole, hvor han blev elev af skagensmaleren P.S. Krøyer og den farveglade Kristian Zahrtmann.

Efteråret har holdt sit indtog på Skejten, men vejret har ikke formået at skjule det smukke lys helt endnu.

Redaktør Hans Duggen har foreviget nye indtryk fra en oktoberdag.

Her er et af de billeder, som om nogle dage kan ses på hans side.

 

#falstriafotografen

genoprettet 2015. Copyright Skejten. Webmaster: Hans Duggen